Zásady ochrany osobních údajů

Správa webu www.bhaga.eu se zavazuje udržovat vaše soukromí na internetu. Přikládáme velkou důležitost ochraně údajů, které poskytujete. Naše zásady ochrany osobních údajů vycházejí z požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje, jsou: zlepšení fungování naší služby, navazování kontaktů s návštěvníky tohoto webu, poskytování informací požadovaných uživatelem, poskytování služeb souvisejících s oblastí činnosti tohoto webu, placení za služby související do oblasti činnosti tohoto webu, stejně jako u akcí níže.

Shromažďování a používání osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud s tím souhlasíte, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, e-mail, adresa pro příjem korespondence, telefonní číslo atd. Sběr a zpracování vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy platnými na území Evropské unie a ve státě Česká republika.

Ukládání, úpravy a mazání dat

Uživatel, který poskytl své osobní údaje na stránku www.bhaga.eu, má právo je měnit a mazat, jakož i odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy: doba školení a 2 měsíce po jeho ukončení. Na konci používání vašich údajů je administrace webu vymaže. Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům, můžete kontaktovat správu webu na této adrese: Plzenská 872/34, 150 00, Praha 5 — Smichov. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám.

Použití technických údajů při návštěvě webu

Když navštívíte web www.bhaga.eu, databáze ukládá záznamy o vaší IP adrese, době návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a další technické informace nezbytné pro správné zobrazení obsahu stránky. Z těchto údajů není možné identifikovat totožnost návštěvníka.

Poskytování informací dětmi

Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem a víte, že nám vaše děti poskytly vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás: Plzenská 872/34, 150 00, Praha 5 — Smichov. Je zakázáno ponechávat osobní údaje nezletilých v naší službě.

Používání cookies

Pro správné zobrazení obsahu a pro pohodlné používání webových stránek www.bhaga.eu používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Pomáhají webu zapamatovat si informace o vás, například v jakém jazyce web prohlížíte a které stránky jste již otevřeli, budou tyto informace užitečné při příští návštěvě. Díky cookies je procházení webu mnohem pohodlnější. Více o těchto souborech si můžete přečíst zde. Přijímání nebo blokování cookies ve svém prohlížeči si můžete nakonfigurovat sami. Pokud nepřijmete cookies, může to omezit výkon stránek.

Používání osobních údajů jinými službami

Tento web využívá internetové služby třetích stran, které shromažďují informace nezávislé na nás: Google Analytics. Údaje, které shromažďují, mohou být sdíleny s dalšími službami v rámci těchto organizací a mohou je použít k personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. Uživatelské smlouvy těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Nesdílíme osobní údaje s jinými organizacemi a službami, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů oprávněných k provádění těchto akcí.

Odkazy na jiné stránky

Naše webové stránky www.bhaga.eu mohou čas od času aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. O jakýchkoli změnách budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Sledujeme změny v legislativě týkající se osobních údajů v Evropské unii a v České republice. Pokud jste u nás nechali osobní údaje, budeme vás informovat o změně v zásadách ochrany osobních údajů. Pokud byly vaše osobní údaje zadány nesprávně, nebudeme vás moci kontaktovat.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Správu webových stránek www.bhaga.eu můžete kontaktovat ohledně otázek týkajících se zásad ochrany osobních údajů na adrese info@bhaga.eu. Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů, nemůžete využívat služby webu www.bhaga.eu, v takovém případě byste se měli zdržet registrace a školení na našem webu.