LENKA TICHÁČKOVÁ

Všechno u mě začalo terapiemi zvířat. Výsledky ošetření byly v některých případech až neuvěřitelné. To udivilo i jejich páníčky. Na jejich naléhání jsem rozšířila terapie i pro lidi.


Nejvíce mě oslovila olejová ayurvédská masáž Abhyanga, kterou jsem studovala u Leily.
Oslovilo mě především to, jak dokáže uvolnit tělo a mysl, nastavit mezi nimi rovnováhu. Energeticky vyrovnat a navracet ke zdraví.

Mobile: 607 082 400
Web

CENÍK


Abhyanga – celotělová olejová masáž

1 hod 1700 Kč

*

Širodhara – masáž třetího oka proudem bylinného výluhu

30 min 1000 Kč

*

Abhyanga + Širodhara

2 hodiny 2500 Kč

*

Dornova metoda – jemná manuální terapie, pomocí které se klouby a obratle uvádí do správné polohy

1 hodina 700 Kč

*

Fasciální ošetření – jemné ošetření měkkých tkání celého těla

1 hodina 700 Kč

*

Champi — antistresová relaxační masáž hlavy

30 min 500 Kč

It all started with animal therapies. The results of the treatment were in some cases unbelievable. This also surprised their owners. At their urging, I extended the therapy to human.

Abhyang’s Ayurvedic oil massage, which I studied with Leila, appealed to me the most.

I was especially impressed by how this massage can relax the body and mind and find a balance between them. It can also energetically balance the body and return to health.

Mobile: 607 082 400
Web

PRICE LIST

Abhyanga — whole body oil massage

1 hour 1700 CZK

*

Shirodhara — massage of the third eye with a stream of herbal extract

30 min. 1000 CZK

*

Abhyanga + Shirodhara

2 hours 2500 CZK

*

Dorn’s method — a gentle manual therapy, with which the joints and vertebrae are brought into the correct position

1 hour 700 CZK

*

Fascial treatment — gentle treatment of soft tissues of the whole body

1 hour 700 CZK

*

Champi — anti-stress relaxing head massage

30 min 500 Kč