Recenze / Отзывы

3 комментария на «Recenze / Отзывы»

 1. Olga Lukina говорит:

  Хочу выразить огромную благодарность студии BHAGA, а в частности Лейле, за возможность обучиться аюрведическому массажу.
  Обучение состояло из теоретической части, что очень важно — понять с чем ты имеешь дело и как это работает. Лекции очень интересные и максимально наполнены полезной информацией. После, была практическая часть — два крутых и незабываемых дня! Особенно мне понравилось то, что Лейла не просто показывает как нужно работать, но и объясняет почему мы делаем так а не иначе, и в особенности акцент идёт на то, как делать нельзя, что очень важно! Ведь главное правило — «не навреди»
  Курс мне очень понравился! Рекомендую 👍🏼

  * * *

  Rád bych vyjádřila svou hlubokou vděčnost studiu BHAGA, zejména Leile, za možnost naučit se ajurvédskou masáž.
  Školení se skládalo z teoretické části, která je velmi důležitá — pochopit, s čím máte co do činění a jak to funguje. Přednášky jsou velmi zajímavé a co nejvíce naplněné užitečnými informacemi. Poté následovala praktická část — dva nezapomenutelné dny! Nejvíc se mi líbilo, že Leila nejen ukazuje, jak pracovat, ale také vysvětluje, proč to děláme tak a ne jinak, a zejména důraz je kladen na to, jak to nedělat, což je velmi důležité! Koneckonců, hlavním pravidlem je „neškodit“
  Kurz se mi opravdu líbil! Doporučit 👍🏼

 2. Алла говорит:

  Я новая выпускница этой студии и должна признаться — лучшего учителя чем Вы Лейла, я не встречала.

  Как же мне импонирует такой детальн ый подход к обучению. Перед тем,как приступить к практике, я уже знала чётко ЧТО и ЗАЧЕМ буду делать. Лекции более чем понятны.
  Благодарю Вас, за Ваши бесценные знания,которыми Вы
  делитесь в обучении. Благодаря Вам, вашим курсам, я нашла своё призвание и намного лучше понимаю мир и всё что в нём есть.

  Очень советую КАЖДОМУ человеку познакомиться ближе с аюрведой именно в этой студии. Там очень качественно подан материал и учитель всегда на связи, всё объяснит на простом языке, поддержит и будет верить в Вас больше, чем Вы сами

  Еще раз, от души благодарю студию BHAGA🙏❤

  * * *

  Jsem nový absolvent tohoto ateliéru a musím přiznat, že jsem nikdy nepotkala lepšího učitele než ty, Leilo.

  Jak na mě zapůsobila tak podrobný přístup k výuce. Před zahájením cvičení jsem už přesně věděla, CO a PROČ budu dělat. Přednášky jsou více než jasné.
  Děkuji Vám za vaše neocenitelné znalosti, že jste podíl na učení. Díky Vám, vašim kurzům, jsem našlA své povolání a mnohem lépe rozumím světu a všemu, co je v něm.

  Důrazně doporučuji KAŽDÉMU člověku, aby v tomto studiu lépe poznal ajurvédu. K dispozici je velmi kvalitní materiál a učitel je vždy v kontaktu, vysvětlí vše jednoduchým jazykem, podpoří a bude ve Vás věřit víc než Vy sami

  Ještě jednou upřímně děkuji studiu BHAGA!

  • Věra Kaňkovská говорит:

   Právě jsem úspěšně zakončila kurs Ajurvédských olejových masáží Abhyanga, Bhaga a Shiródhara, kterým nás přes teoretickou část k praktické provedla precizní a laskavá lektorka kursu Lejla ze Studia Bhaga.
   Díky ní jsem se dozvěděla to, co jsem už dlouho hledala. O základních prvcích vesmíru, o tělesných konstitucích, původních nastavení tělesné konstituce a jejich odchylkách v průběhu života, o jemnohmotných tělech a mnoho dalšího k porozumnění důležitému pro masáž klienta při těchto typech masáží. Diagnostiku čaker, způsob doplňování energie a spoustu dalšího.
   Praktická část kursu proběhla v příjemném studiu Bhaga v Praze na Smíchově, kde jsem prošla výukou samotných masáží. Paní Lejla nám byla laskavou a přitom náročnou učitelkou. Při praktické výuce se nám spojilo vše z teoretické části s manuálními technikami masáží.
   Pokud vás zajímá vaše zdraví a chcete se rozvíjet i po duchovní stránce, tak vám mohu vřele doporučit kursy ajurvédských masáží Studia Bhaga pod vedením učitelky Lejly. To co budete díky kursu znát obohatí vás i vaše klienty. Děkuji Lejlo!

   ***
   Я только что успешно завершила курс аюрведического масляного массажа Абхьянга, Бхага и Широдхара, который мы провели через теоретическую часть в практическую с помощью точного и доброго преподавателя курса Лейла из Судии Бхага.
   Благодаря ей я узнал то, что давно искала. Об основных первоэлементах, о конституции тела, исходных настройках конституции тела и их отклонениях в течение жизни, о тонких телах и многом другом, чтобы понять важность массажа для клиента. Диагностика чакр, как восполнить энергию и многое другое.
   Практическая часть курса проходила в приятной студии Bhaga в Праге, в Смихове, где я учила сам массаж. Миссис Лейла была для нас доброй и требовательной учительницей. На практических занятиях все, начиная с теоретической части, сочеталось с техникой ручного массажа.
   Если вы заинтересованы в своем здоровье и хотите духовно развиваться, очень рекомендую курсы аюрведического массажа Studio Bhaga под руководством преподавателя Лейлы. То, что вы узнаете благодаря курсу, обогатит вас и ваших клиентов. Спасибо, Лейло!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 + 10 =